The English version can be found here.

Bij het maken van een afspraak bij Sophie Babyfotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

1. Algemeen

 • Bij gebruikmaking van de diensten van Sophie Babyfotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Bij het plannen van de afspraak voor de shoot bel, mail of app ik de geschikte data door. Om rekening te houden met mijn planning en andere klanten worden deze data 48 uur vrij gehouden.
 • Bij het invullen van het Boekingsformulier verklaart ook de partner van klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de betreffende fotoshoot in het algemeen.
 • Sophie Babyfotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie.
 • Sophie Babyfotografie stelt een assistent tijdens de shoot verplicht: in de meeste gevallen is dit de vader. Is er, door wat voor reden dan ook, geen assistent aanwezig tijdens de shoot? Dan behoudt Sophie Babyfotografie zich het recht voor de shoot te annuleren.
 • Tevens is Sophie Babyfotografie niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer.
 • Het spreekt voor zich dat Sophie Babyfotografie haar uiterste best doet om de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vind, geef dit dan direct aan. Dat geeft mij namelijk de kans om het meteen te wijzigen.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Sophie Babyfotografie heeft haar best gedaan om alles wat op deze website staat correct en volledig weer te geven.
 • Sophie Babyfotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website, social media en andere uitingen te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Sophie Babyfotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Hopelijk onnodig te vermelden: Sophie Babyfotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag, grensoverschrijdend gedrag of agressie. 
 • Indien er na de gratis bestelsessie opnieuw behoefte is om het albumontwerp, afdrukken of andere keuzes te bespreken dan zal hiervoor een extra bestelafspraak worden gepland. De kosten van een extra bestelsessie zijn € 95,-.

 

2. Auteursrechten, bestanden en klachten

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Sophie Babyfotografie.
 • De foto’s op www.sophiebabyfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaresse, Sophie Verstappen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Het is het ten strengste verboden om méé te fotograferen tijdens de shoot. Indien men, na een waarschuwing doorgaat, is Sophie Babyfotografie gerechtigd de shoot te beëindigen. Dit i.v.m. van het copyright op de styling en shoot. Daarnaast ook ter bewaking van de rust en veiligheid tijdens de shoot.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient klant dit per app of email kenbaar te maken tijdens het boekingsproces. De foto’s zullen dan niet worden gebruikt.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen of te bekijken na de reportage. Sophie Babyfotografie selecteert de 20 foto’s die aan de kwaliteitseisen voldoen en zal deze bestanden bewerken en tonen tijdens de bestelsessie. 
 • Digitale bestanden worden nooit in hoge resolutie geleverd aan de klant tenzij hiervoor extra wordt betaald met het op dat moment geldende tarief.
 • Sophie Babyfotografie behoudt het recht om hoge resolutie bestanden in eigen beheer te houden.
 • De klant ontvangt digitale bestanden met een beperkte resolutie en zonder watermerk voor gebruik op social media of af te drukken tot een maximaal formaat van 20×30 cm.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non- profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is ten strengste verboden om de verkregen digitale bestanden te bewerken, zoals te versnijden of te voorzien van een filter of teksten. Laat staan ze dan te delen op sociale media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sophie Babyfotografie. 
 • Sophie Babyfotografie bewaart uw bestanden tot circa een jaar na de shoot. Sla uw bestanden thuis op verschillende manieren op zodat u ze niet kunt verliezen.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden te ruilen en/of retourneren. 
 • Achteraf kan er geen beroep op Sophie Babyfotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken heeft laten maken bij een derde partij.
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor schade ontstaan door het incorrect gebruik van de door hem of haar aangeschaft(e) album(s) of product(en).
 • Sophie Babyfotografie of de leveranciers van Sophie Babyfotografie zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een fysiek product na correcte levering hiervan, tenzij er sprake is van een productiefout of een gebrekkig product. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang en / of bevestiging van het product.
 • Gepersonaliseerde producten kunnen nooit worden geruild.

 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website of social media staat.
 • Sophie Babyfotografie behoudt het recht om de tarieven van pakketten en producten tussentijds te wijzigen. 
 • Bij het reserveren van een fotoshoot betaal je de volledige shootkosten van het betreffende pakket vooruit. 
 • De (koop)prijs is in euro’s. Tijdens een bestelsessie gelden altijd de op dat moment actuele tarieven zoals gecommuniceerd worden naar de klant. Er is geen afnameverplichting tijdens een bestelsessie.
 • Kies je voor een pakket met drukwerktegoed dan is het drukwerktegoed niet inwisselbaar voor geld. Het drukwerktegoed is te besteden aan producten uit de collectie van Sophie Babyfotografie.
 • Een jaarpakket wordt altijd in 2 termijnen voldaan, waarvan de eerste termijn wordt voldaan op moment van boeken. Mijn fotoshoots zijn inclusief digitale bestanden in resolutie 20x30cm en een album.
 • In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. De eerste termijn dient direct na het boeken te worden betaald. De tweede termijn dient uiterlijk één dag voor de shoot betaald te zijn. Is er sprake van een derde termijn, dan wordt deze direct na de shoot voldaan.
 • Foto’s worden enkel tijdens de bestelafspraak opgeleverd en altijd pas nadat de volledige shoot is voldaan. 
 • De eventuele upgrades dienen tijdens de Bestelafspraak worden voldaan middels Pin. Ik accepteer contant geld maar heb geen wisselgeld in de studio.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buiten gerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien anders was overeengekomen.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail, met opgave van reden, Sophie Babyfotografie zal dan kijken welke oplossing handig is.
 • De enige geldige redenen om een reportage te annuleren zijn: ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familie, en soortgelijke zaken. 
 • Annulering voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan vanaf 14 dagen voor de betreffende shootdatum.
 • Binnen 14 dagen voor de uitgerekende datum of de dag van de shoot wordt het reeds betaalde bedrag ingehouden. 
 • Er wordt dan (indien redelijkerwijs mogelijk) een andere opvolgende shoot gepland (3 maanden shoot, 6 maanden shoot of sittershoot) van overeenkomende geldwaarde.
 • Alleen bij zeer zware redenen (overlijden of ernstige ziekte binnen het directe gezin) zal tot terugbetaling van de reeds betaalde shoot worden overgegaan.
 • Het is Sophie Babyfotografie toegestaan om de shoot te annuleren indien noodzakelijk. 
 • Sophie Babyfotografie zal altijd haar best doen om afspraken na te komen of een andere shoot te boeken. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan laat zij dit zo snel mogelijk weten. Sophie Babyfotografie is niet verplicht om vervanging te regelen.

 

Algemene voorwaarden, November 2023