The English version can be found here.

Bij het maken van een afspraak bij Sophie Babyfotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

1. Algemeen

 • Bij gebruikmaking van de diensten van Sophie Babyfotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Bij het plannen van de afspraak voor de shoot bel, mail of app ik de geschikte data door. Om rekening te houden met mijn planning en andere klanten worden deze data 48 uur vrij gehouden.
 • Bij het invullen van het Boekingsformulier verklaart ook de partner van klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de betreffende fotoshoot in het algemeen.
 • Sophie Babyfotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie.
 • Sophie Babyfotografie stelt een assistent tijdens de shoot verplicht: in de meeste gevallen is dit de vader. Is er, door wat voor reden dan ook, geen assistent aanwezig tijdens de shoot? Dan behoudt Sophie Babyfotografie zich het recht voor de shoot te annuleren.
 • Tevens is Sophie Babyfotografie niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer.
 • Het spreekt voor zich dat Sophie Babyfotografie haar uiterste best doet om de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Sophie Babyfotografie heeft haar best gedaan om alles wat op deze website staat correct en volledig weer te geven.
 • Sophie Babyfotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Sophie Babyfotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Achteraf kan er geen beroep op Sophie Babyfotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken heeft laten maken bij een derde partij.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vind, geef dit dan direct aan. Dat geeft mij namelijk de kans om het meteen te wijzigen.
 • Bij klachten over producten zoals albums/canvas ed zal naar een passende oplossing worden gezocht.

 

2. Auteursrechten

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Sophie Babyfotografie.
 • De foto’s op www.sophiebabyfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaresse, Sophie Verstappen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Het is het ten strengste verboden om méé te fotograferen tijdens de shoot. Indien men, na een waarschuwing doorgaat, is Sophie Babyfotografie gerechtigd de shoot te beëindigen. Dit i.v.m. van het copyright op de styling en shoot. Daarnaast ook ter bewaking van de rust en veiligheid tijdens de shoot.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 • Indien klant of model tijdens of ná de shoot bezwaar maakt tegen (online) gebruik door de fotograaf dan wordt een bedrag van € 200,-  toegevoegd aan de totaalsom op de factuur. Dit ter compensatie omdat Sophie Babyfotografie materiaal misloopt voor marketing en portfolio. 
 • Er worden nooit onbewerkte bestanden aan klanten gegeven, ook niet bij klachten.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non- profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is ten strengste verboden om de verkregen digitale bestanden te bewerken, zoals te versnijden of te voorzien van een filter of teksten. Laat staan ze dan te delen op sociale media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sophie Babyfotografie. 
 • Sophie Babyfotografie bewaart uw bestanden tot circa een jaar na de shoot. Sla uw bestanden thuis op verschillende manieren op zodat u ze niet kunt verliezen.

 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle prijsopgaven en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • De (koop)prijs is in euro’s. Op het moment van boeken geldt de prijslijst van dat moment.
 • De betreffende geboekte shoot dient direct na het boeken in zijn geheel betaald te worden middels het betaalverzoek of te worden overgemaakt naar het rekeningnummer op de factuur. Bij een pakket dient de helft te worden betaald. Daarna is de boeking pas definitief.
 • De eventuele upgrades dienen tijdens de Bestelafspraak worden voldaan middels Pin. Ik accepteer contant geld maar heb geen wisselgeld in de studio.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buiten gerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien anders was overeengekomen.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen per e-mail, met opgave van reden, Sophie Babyfotografie de betreffende reden beoordelen op geldigheid.
 • De enige geldige redenen om een reportage te annuleren zijn: ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familie, en soortgelijke zaken.
 • Annulering voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan vanaf 14 dagen voor de betreffende shootdatum.
 • Binnen 14 dagen voor de uitgerekende datum of de dag van de shoot wordt het reeds betaalde bedrag ingehouden. 
 • Er wordt dan (indien redelijkerwijs mogelijk) een andere opvolgende shoot gepland (3 maanden shoot, 6 maanden shoot of sittershoot) van overeenkomende geldwaarde.
 • Alleen bij zeer zware redenen (overlijden of ernstige ziekte binnen het directe gezin) zal tot terugbetaling van de reeds betaalde shoot worden overgegaan.
 • Het is Sophie Babyfotografie toegestaan om de shoot te annuleren indien noodzakelijk. 
 • Sophie Babyfotografie zal altijd haar best doen om afspraken na te komen of een andere shoot te boeken. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan laat zij dit zo snel mogelijk weten. Sophie Babyfotografie is niet verplicht om vervanging te regelen.

 

Algemene voorwaarden, Januari 2023